Vandaag is het 257 oktober

Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

Gedragscode en klachtenprocedure

In de bijlage vindt u de gedragscode die wij hanteren binnen de Stichting Collectieve Israël Actie (Israëlactie). Deze gedragscode bevat een aantal gedragsregels waar wij ons in gezamenlijkheid aan willen houden. Het is een weerspiegeling van de normen en waarden die voor onze organisatie en al haar betrokkenen belangrijk zijn.

Israëlactie werft sinds 1953 fondsen voor humanitaire projecten in Israël. In de loop der tijd hebben we de vraag vanuit Israël zien veranderen van hulp bij opbouw naar oog hebben voor en hulp bieden aan de zwakkeren in de samenleving. Met ons werk komt een grote verantwoordelijkheid, die we ieder voor zich, maar ook samen als organisatie dragen. We doen dit volgens de waarden die verderop in de gedragscode worden benoemd.

1. Verantwoordelijkheid naar onze donateurs, zij die ons het vertrouwen geven om hun bijdrage juist te ontvangen, te administreren en te besteden.

2. Verantwoordelijkheid naar de mensen in Israël voor wie we een verschil kunnen maken, door altijd ons uiterste best te doen om een zo hoog mogelijk rendement te halen uit onze fondsenwerving, door ons te informeren over waar, voor wie en hoe wij het meeste verschil kunnen maken en door dit te blijven monitoren en evalueren.

3. Verantwoordelijkheid naar onze partners waar ook ter wereld, maar met name in Israël en in Nederland met wie wij samenwerken, door altijd een zo positief en effectief mogelijke samenwerking na te streven. Dit doen wij door goed overleg te faciliteren, ons te houden aan afspraken en vanuit wederzijds respect te communiceren.

4. Verantwoordelijkheid naar elkaar, naar onze collega’s zonder onderscheid in vrijwillige inzet of loondienst. We stimuleren elkaar het beste uit jezelf te halen in een veilige en positieve omgeving. Alleen als team halen we onze doelstellingen.