Vandaag is het 292 oktober

Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

Over ons

Samen bouwen aan een veerkrachtige, gelijkwaardige, open Israëlische samenleving, dát is ons doel. Dat doen we door kansarme en kwetsbare mensen en gemeenschappen te helpen, ongeacht hun achtergrond. Vanuit onze verbondenheid met Israël, met onze tradities en met elkaar.

Missie
Israëlactie steunt effectieve humanitaire projecten in Israël die culturele integratie en sociaaleconomische kansen creëren voor achtergestelde mensen en gemeenschappen. We brengen de Joodse gemeenschap in Nederland samen en stimuleren de verbinding met Israël.

Hoe we werken
We streven altijd naar een positieve impact op de mensen in Israël waar we voor en mee werken. Dat doen we door een veilige en ondersteunde werkomgeving te creëren waarin we verantwoordelijkheid nemen en proactief en met oprechte aandacht te werk gaan. Onze gemeenschap betrekken bij ons werk, dat is ons uitgangspunt. We erkennen daarbij de waarden van traditie én van innovatie.

Team

Sarah de Jong

Sarah de Jong, de aanvoerder van ons team, is als directeur de eindverantwoordelijke voor de fondsenwerving en de algehele gang van zaken op kantoor.

Adi Dekel

Adi Dekel is de sjlicha, dat wil zeggen de vertegenwoordiger in Nederland van onze Israëlische partner Keren Hayesod. Zij houdt zich bezig met fondsenwervingsprojecten.

Andrea de Roos

Andrea de Roos is civiel en notarieel jurist en draagt verantwoordelijkheid voor de juridische afhandeling van nalatenschappen en legaten.

Simone Soesan

Simone Soesan, donateursservice, is letterlijk en figuurlijk het eerste aanspreekpunt voor onze donateurs.

Michel Waterman

Michel Waterman ondersteunt de organisatie als copywriter. Hij schrijft alle teksten voor nieuwsbrieven, advertenties, de website, et cetera.

Keren Hayesod, onze partner in Israël

De stichting Keren Hayesod - United Israel Appeal (UIA) zet zich sinds 1920 in voor de groei en ontwikkeling van de Staat Israël. Opgericht als de fondsenwervende tak van de zionistische beweging, is haar geschiedenis onlosmakelijk verbonden met die van de Staat Israël. Keren Hayesod-UIA werd de officiële overheidsorganisatie om wereldwijd fondsen te werven.

Samen met de Jewish Agency for Israel (JAFI) werkt Keren Hayesod aan de opbouw van de Staat Israël en worden nieuwe immigranten geholpen met opvang en integratie in de Israëlische maatschappij. Vandaag de dag kent Israël weliswaar een groeiende economie, maar er is nog steeds grote behoefte aan hulp voor de onderste lagen van de bevolking.

Keren Hayesod zorgt ervoor dat onze giften goed terecht komen bij de projecten die wij steunen in Israël. Ook levert de organisatie de input voor de voortgangsrapportages aan de donateurs van onze projecten.

Zorg dat je niks mist en volg ons op Instagram

Instagram logo en Israealctie logo Instagram logo en Israealctie logo