Vandaag is het 292 oktober

Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

Projecten

Steun met impact, daar staan wij voor. Daarom kiezen we projecten die elkaar versterken. Zodat we niet alleen kansarme burgers vooruit kunnen helpen, maar ook gemeenschappen, regio’s en daarmee heel Israël.
Israelactie Logo

Geef kansarmen een toekomst

Steun ons en doneer!
logo

Geef kansarmen een toekomst

Steun ons en doneer!
Situatie

Situatie

Zo'n 475.000 kansarme jongeren uit sociaal zwakke (immigranten)gezinnen missen de steun en veiligheid voor een goede toekomst.

Oplossing

Oplossing

Een veilig thuis, goed onderwijs en psychosociale hulp in jeugddorpen voor jongeren 12-18 jaar.

Impact

Impact

855 kansarme jongeren wonen in jeugddorpen. Bijna 90% vindt weer aansluiting op gewone scholen, zo’n 85% vindt na het leger werk.

Situatie

Situatie

Kinderen uit sociaaleconomisch zwakke gezinnen lopen onderwijsachterstanden op, met kans op risicovol gedrag.

Oplossing

Oplossing

Kinderen coachen naar persoonlijk succes, dankzij integrale aanpak met ouders en omgeving.

Impact

Impact

Jaarlijks circa 12.000 kansarme kinderen en hun ouders geholpen in 36 locaties door heel Israël.

Situatie

Situatie

In Israël wonen ruim 193.800 Holocaust-overlevenden, waarvan 30-40% onder de armoedegrens leeft.

Oplossing

Oplossing

Sociale, betaalbare huisvesting realiseren waar de ouderen zorgeloos en met elkaar kunnen leven.

Impact

Impact

Tot nu toe 57 tehuizen gerealiseerd in heel Israël, met onderdak voor zo’n 7.500 ouderen.

Situatie

Situatie

In kansarme Israëlische gezinnen is er soms geen geld voor een bar of bat mitswa.

Oplossing

Oplossing

Arme gezinnen financieel en materieel ondersteunen om die belangrijke viering mogelijk te maken.

Impact

Impact

Jaarlijks willen we minimaal 100 kinderen en hun families ondersteunen om een bar/bat mitswa mogelijk te maken.

Situatie

Situatie

Jongeren uit kansarme gezinnen missen de aansluiting op (technisch) onderwijs, en daarmee op een kansrijke toekomst.

Oplossing

Oplossing

Naschoolse technische training waar jongeren digital skills, zelfbewustzijn én (inter)culturele vaardigheden leren.

Impact

Impact

Jaarlijks doen 1.700 jongeren in 21 verschillende Israëlische gemeenten mee aan Net@.