Vandaag is het 258 oktober

Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

ADI

Omdat zij bijzondere zorg nodig hebben.

Wat is ADI?
ADI is een organisatie in Israël die met eindeloze toewijding, zorg draagt voor meervoudige gehandicapte bewoners, ongeacht afkomst of geloof, 7 dagen per week en 24 uur per dag.

ADI heeft twee afdelingen. Eén in Jeruzalem, ‘ADI Jeruzalem’ opgericht in 1997 en één in de Negevwoestijn, ‘ADI Negev – Nachalat Eran’, opgericht in 2006. ADI Negev is een volledig dorp gebouwd als een ideale woon-, leef- en werkomgeving voor mensen met een beperking.

ADI biedt een breed en een groeiend scala aan therapieën, onderwijs en therapeutische activiteiten aan haar bewoners en bezoekende patiënten. ADI’s multidisciplinaire team bestaat uit therapeuten, artsen, verpleegkundigen, verzorgers, educatieve medewerkers en een internationale groep aan vrijwilligers die allen voor doel hebben om ADI’s bewoners en bezoekers met de best mogelijke zorg te voorzien.

Ook vervullen enkele honderden “bnei”- en “bnot”- sherut-meiden en jongens hun nationale dienstplicht bij ADI Negev ꟷ Nachalat Eran en ADI Jeruzalem.

Waarom ADI?
De mogelijkheden van kinderen met ernstige lichamelijke en geestelijke (fysiek en cognitief) handicaps worden veelal onderschat. Daar zij meestal niet in staat zijn hun gevoelens, wensen en voorkeuren verbaal te uiten, wordt er vaak gedacht dat revalidatie voor hen niet relevant is. Bij ADI denken zij daar heel anders over en de opgedane ervaring bewijst het tegendeel.

Meer dan 400 kinderen en jongvolwassenen, van baby’s tot adolescenten, krijgen bijzondere medische- en revalidatiezorg in de centra van ADI, dat continue aan innovatie en ontwikkeling onderhevig is. ADI staat velen van hen in staat hun gevoelens, wensen en voorkeuren wél te uiten middels technologische uitvindingen.


Hoe werkt het?
De gehandicaptenzorg van ADI is een voorbeeld voor heel de wereld. Bezoekers aan ADI ervaren dat mensen met een ernstige meervoudige beperking ook een onder deel zijn van deze micro-samenleving. Bij ADI ligt er een sterke nadruk op bezoeken. Door het openstellen van ADI aan het publiek met vooral veel bezoekende studenten, scholieren, soldaten, politici, etc., maak je de maatschappij medebewust van deze kwetsbare populatie en haar noden.

Resultaten van dit project
ADI is een instelling waar de modernste inzichten en technologieën worden toegepast wat het leven van haar bewoners drastisch verbetert. De hydrotherapie-sessies in het hydrotherapeutische zwembad produceren geweldige resultaten. Maar ook het gebruik van een zogenaamd ‘eye tracking’-systeem dat patiënten met ernstige communicatieproblemen in staat stelt te communiceren. Bij ADI heeft ieder kind een leefruimte op maat. Er is een interne ziekenafdeling zodat kinderen ‘thuis’ kunnen blijven in plaats van naar een ziekenhuis te moeten worden vervoerd. Ook beschikt ADI over haar eigen tandarts wat een bezoek aan een reguliere tandartspraktijk dus doet voorkomen. Indien nodig kunnen ouders indien nodig dag en nacht bij hun kind verblijven.

Veel noodzakelijke hulp wordt door de overheid vergoed, maar alle extra’s en therapie-sessies die niet onder de “basiszorg” vallen, moeten door ouders en sponsors worden opgebracht.

Dankzij ADI zijn de vele honderden bewoners in staat om op veel terreinen op dezelfde manier te leven als niet-gehandicapte kinderen: naar school gaan, deelname aan educationele activiteiten en trainingsessies en het genieten van een zwembad, naar het strand gaan tijdens uitjes en de omgang met dieren in ADI Negev’s eigen ‘safari’ en op de therapeutische manege en zorglandbouw.

In haar streven naar het veranderen van de gevestigde houding en het bewerken van een meer zorgzame en geïntegreerde samenleving in Israël, heeft ADI talrijke programma’s ontwikkeld waarbij gezinnen, scholieren van alle leeftijden en velerlei vrijwilligersorganisaties worden betrokken met het belangrijke werk van ADI.

Bij ADI zijn ze van mening dat een sterke samenleving wordt beoordeeld op de manier waarop zij zorgt voor de meest kwetsbaren. Help ADI in deze missie om de lat voor deze en toekomstige generaties te verhogen.

Kies hoe u ons wilt steunen

Eenmalige donatie

Het Opbouwfonds voor herstel en wederopbouw van gemeenschappen in Zuid-Israël is momenteel ons belangrijkste doel. Natuurlijk blijven donaties voor alle andere projecten meer dan welkom. Maak hiernaast uw keuze.

Automatische incasso

Alle steun voor kansarme mensen en gemeenschappen in Israël is welkom. En met een structurele bijdrage kunnen we een duurzame, stabiele bijdrage leveren aan een gelijkwaardige, veerkrachtig Israëlische samenleving.

Als het past in je financiële planning, dan kunnen we met jouw automatische incasso nét wat meer zekerheid bieden aan de mensen die onze steun zo hard nodig hebben. Een automatische incasso is zo geregeld en uiteraard kun je te allen tijde de incasso weer stopzetten. Makkelijker kan het niet!

Periodieke schenking

Bouw mee aan een veerkrachtige, sterke samenleving in Israël met maximaal rendement. Dat doe je met een periodieke schenking.

Een schenkingsovereenkomst maakt je gift volledig fiscaal aftrekbaar. Zo bespaar je geld. Of je kunt meer schenken zonder dat het je meer kost: zo bereik je meer met hetzelfde geld en kunnen wij voor langere tijd (financiële) zekerheid bieden aan kansarmen in Israël! Een periodieke schenking leg je vast in een zogenaamde ‘schenkingsovereenkomst’. Die schenkingsovereenkomst geldt voor minimaal vijf jaar (een vereiste voor de Belastingdienst).

Handig om te weten: als je kiest voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd, hoef je geen nieuwe overeenkomst op te stellen na vijf jaar. Je kunt daarna jaarlijks opzeggen. En als je financiële situatie verandert, kun je de overeenkomst op ieder moment opzeggen.

Rekenvoorbeeld
Stel, je wilt jaarlijks € 100 geven voor Israël en je betaalt 42% inkomstenbelasting per jaar.

In de schenkingsovereenkomst leg je vast dat je € 173,- per jaar schenkt. Die gift is aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Dus krijg je jaarlijks 42% van € 173,- = € 73,- terug van de belasting. De schenking kost je dus € 100 euro, terwijl er € 173,- naar kansarmen in Israël gaat. Een win-win situatie!


Nalatenschappen

Vul het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

“Dat is niets voor mij,” horen wij vaak, “zo rijk ben ik niet. Nalaten is toch alleen iets voor mensen met een goedgevulde bankrekening?” Niets is minder waar. Je hoeft niet vermogend te zijn om iets moois voor Israël te doen, om bijvoorbeeld een belangrijk project te steunen, ook nadat je niet meer op deze aarde rondloopt.

Nalatenschap
Een nalatenschap bestaat uit de bezittingen en schulden na uw overlijden. De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn. In een testament kunt u afwijken van de wettelijke bepalingen en zelf vastleggen wie uw nalatenschap ontvangt. U kunt in een testament ook geld aan Israëlactie nalaten. Dit kan via een legaat of een erfstelling. Een legaat betekent dat Israëlactie een bepaald bedrag of een bepaald percentage uit uw nalatenschap ontvangt. Een erfstelling betekent dat Israëlactie (mede) erfgenaam is en (een deel van) uw gehele nalatenschap ontvangt.

Wat is het voordeel van het opnemen van Israëlactie in uw testament?
Door Israëlactie op te nemen in uw testament steunt u na uw overlijden de inwoners van Israël door bij te dragen aan projecten die hun sociaaleconomische positie én hun welzijn bevorderen. Naast een legaat of erfstelling voor Israëlactie kunt u Israëlactie ook benoemen tot executeur (uitvoerder) van uw testament. Wij treden al járen op als professioneel executeur. Daartoe hebben we alle kennis in huis om uw nalatenschap praktisch (bijvoorbeeld ontruiming van uw woning) en financieel (bijvoorbeeld belastingaangifte) op vakkundige wijze af te wikkelen.

Wat is het voordeel van het benoemen van Israëlactie tot executeur?
Uw nalatenschap wordt op professionele wijze, met zorg en aandacht afgewikkeld door onze notarieel juriste die hier jarenlange ervaring in heeft.

Wat is het voordeel van een nalatenschap voor Israëlactie?
Door uw legaat of erfstelling is Israëlactie in staat om projecten te financieren die het leven van de inwoners van Israël verbeteren op sociaal en economisch gebied. Door het steunen van jeugddorpen krijgen kinderen de kans zich te ontwikkelen tot zelfredzame burgers. Ouderen worden via woonprojecten als Amigour geholpen aan een veilig en warm thuis.


DIENSTVERLENING
Onze expertise stellen wij graag ter beschikking. U kunt bij Israëlactie terecht voor adviezen bij het opstellen van een testament, nalatenschap of levenstestament of over de voordeligste manier van schenken. Een beknopt overzicht.

Testamentadvies
In een gesprek met Andrea de Roos krijgt u advies over het opstellen van uw testament. Uiteraard bepaalt u daarna zelf wat er precies in uw testament komt te staan. De volgende stap is een afspraak met de notaris om uw testament vast te leggen. De notaris stelt eerst een ontwerp van het testament op. Israëlactie kan de concept-akte meelezen, vragen beantwoorden en het concept eventueel van commentaar voorzien. We kunnen voor u optreden als vertrouwenspersoon en u begeleiden. Juridisch jargon is vaak ingewikkeld, wij leggen alles in begrijpelijke taal uit.

Aan Israëlactie betaalt u het uurtarief van 150 euro inclusief 21% BTW. Daarnaast betaalt u natuurlijk een honorarium aan de notaris. In plaats van het betalen van ons adviestarief is het ook mogelijk een (extra) donatie aan Israëlactie over te maken of een periodieke schenking te doen. Of een combinatie van deze mogelijkheden. Zelfs een factuur voor een deel van het adviestarief in combinatie met een periodieke schenking of donatie behoort tot de mogelijkheden.

Israëlactie als executeur
Bij het optreden als executeur hanteert Israëlactie voor de verrichte werkzaamheden een uurtarief van 150 euro inclusief 21% BTW. Uiteraard stellen wij een urenverantwoording op.

Israëlactie in uw levenstestament
Bent u op zoek naar een gevolmachtigde of een toezichthouder in uw levenstestament? Bij Israëlactie hebben we een controlecommissie die toezicht kan houden op de uitvoering van het werk door de gevolmachtigde. U betaalt voor deze werkzaamheden een vast tarief van 3.750 euro inclusief 21% BTW. Dit kunt u in één betaling, in tweeën of in vieren (binnen een jaar) voldoen. Israëlactie treedt niet zelf als gevolmachtigde op. Wel kunnen we u in contact brengen met een professionele partij.


Geef een certificaat

Aan te schaffen certificaten:

Op zoek naar een persoonlijk cadeau met impact? Doneer dan met een certificaat in de vorm van een originele, kleurige wenskaart.

Wens familie en vrienden prettige feestdagen, feliciteer een jarige of een jubilaris, stuur een blijvende herinnering bij een geboorte of een huwelijk. Dat kan allemaal vanaf 18 euro met één van onderstaande giftcertificaten. U koopt daarmee een origineel cadeau en tegelijkertijd steunt u onze projecten in Israël.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
In het bestelformulier, links op deze pagina, maakt u een keuze uit de beschikbare certificaten.

Zakelijke gift

Vul het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Onze relatiemanager Adi Dekel geeft je graag advies en informatie over zakelijke giften. Neem gerust contact met ons op!

Heeft u een vraag over donaties?

Bel ons of stuur een e-mail.
We denken graag met u mee.

Projecten

Door middel van fondsenwerving voor zorgvuldig geselecteerde en gecontroleerde projecten helpen wij bij het realiseren van een noodzakelijk en toekomstbestendig verschil in het leven van inwoners van Israël.

Israëlactie werft sinds 1953 fondsen voor humanitaire, sociale en educatieve doelen in Israël.

Wij helpen onder andere kinderen uit achterstandsfamilies aan onderwijs, zodat ze kunnen uitgroeien tot bekwame, zelfstandige burgers. Ouderen krijgen een waardige oude dag, nieuwe immigranten een kans op goede integratie in de samenleving en extra hulpmiddelen voor de onrustige tijden in het land.