Vandaag is het 257 oktober

Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

Amigour

Israëlische ouderen – en zeker de overlevenden van de Sjoa – verdienen het om zorgeloos en samen van het leven te kunnen genieten. Zij hebben recht op een veilige en gerieflijke woning. Op een thuis, een plek waar ze geaccepteerd en gezien worden. Veel ouderen kunnen zich zo’n woonomgeving niet veroorloven. Amigour helpt, door huizen te bouwen en daarmee te zorgen voor zelfstandige, betaalbare huisvesting. Israëlactie bouwt mee.

Wat is Amigour?

Amigour, een non-profit organisatie, opgericht in 1972, is vandaag-de-dag het grootste Israëlische bouwbedrijf op het gebied van seniorenhuisvesting en het op één na grootste op het gebied van volkshuisvesting in Israël. Amigour biedt zelfstandige huisvesting aan Israëlische ouderen die het zich niet kunnen veroorloven zelf een woning te kopen of zelfs maar te huren. Verspreid over het hele land beheert Amigour zevenenvijftig huisvestingsprojecten waarmee wordt voorzien in de basisbehoeften van meer dan 7.500 ouderen met een te kleine beurs. Onder hen een aanzienlijk aantal overlevenden van de Sjoa.

Voor wie?
Meer dan 600.000 Israëli’s zijn 65 jaar of ouder. Van deze senioren leven er 30.000 dicht bij de armoedegrens of, erger nog, in daadwerkelijke armoede. Het gaat om een diverse groep, maar een aanzienlijk deel bestaat uit immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie en overlevenden van de Sjoa. Zij moeten veelal rondkomen van een uitkering van de Israëlische Sociale Verzekeringsbank Bituach Leumi van zo’n 700 euro per maand. Met dit inkomen zijn zij op de Israëlische woningmarkt volstrekt kansloos. Hun leefwereld is bovendien klein, sociaal isolement ligt op de loer. Zonder de steun van Amigour zouden zij er slecht aan toe zijn. Amigour biedt hen een dak boven het hoofd, maar meer dan dat: een plek waar ze zich veilig en geliefd voelen.


Wat biedt Amigour?
Amigour richt zich op kansarme ouderen. Voor hen bouwt Amigour nieuwe woningen, renoveert oude appartementen en zorgt voor het onderhoud. Circa 7.500 personen wonen op dit moment in deze woningen. Zij betalen hiervoor een bescheiden huur, gemiddeld 120 euro per maand.

Amigour bekommert zich niet alleen om woningen, maar juist ook om de huurders. Naast een dak boven het hoofd, wordt de bewoners een breed scala aan activiteiten geboden. De gevarieerde programmering loopt van kunstworkshops tot bewegingslessen en van concerten tot vrijwilligerswerk. Deze activiteiten worden deels uitgevoerd in samenwerking met gemeenschapscentra, scholen en lokale vrijwilligers. Resultaat: de levenskwaliteit van de bewoners verbetert aanzienlijk, eenzaamheid wordt voorkomen.

Amigour zorgt verder voor een veilige leefomgeving. Iedere ochtend worden de bewoners gebeld en wordt hen boker tov! (goedemorgen) gewenst. Met dat telefoontje wordt meteen gecheckt of zij het goed maken. In iedere woning bevindt zich een noodknop en maatschappelijk werkers houden constant een vinger aan de pols met betrekking tot de fysieke én geestelijke toestand van de bewoners. Kortom: het welzijn van de bewoners wordt strak gemonitord, tegelijkertijd behouden zij hun zelfstandigheid en waardigheid.


Be’er Sheva
De behoefte aan Amigour-woningen stijgt voortdurend. Circa 27.000 senioren hebben nog altijd geen goede huisvesting en staan op de wachtlijst. Blijven bouwen, in een zo hoog mogelijk tempo, is van het grootste belang.

In Be’er Sheva wordt één van de nieuwe Amigour-wooncomplexen neergezet, een gebouw van 17 verdiepingen met 111 appartementen en een gezamenlijke activiteitenruimte. De appartementen meten 40-48 m2 en zijn voorzien van een keuken, eigen badkamer en balkon.

In 2020 heeft Israëlactie toegezegd dit project voor drie jaar te steunen. De bouw ging voortvarend van start en wordt naar alle waarschijnlijkheid nog voor 2023 afgerond. Israëlactie draagt bij uit campagnes en uit nalatenschappen.


Galina Levitin

Mijn naam is Galina Levitin. Ik woon in Zehavit, een bejaardenhuis in Ashkelon. Ik ben een actief lid van de bewonersclub hier in het huis en ik geniet enorm van alle bijeenkomsten en activiteiten die worden georganiseerd. Door COVID-19 waren er de afgelopen tijd veel beperkingen, maar door de zorgzame aandacht van het personeel en van Amigour voelden we ons al die tijd goed verzorgd en beschermd. Amigour heeft vaccins en COVID-tests geleverd en we kregen voedselmanden van ze. Dat heeft ons echt geholpen en het heeft ervoor gezorgd dat we tijdens de pandemie niet bij de pakken gingen neerzitten. Ik ben zó dankbaar voor de activiteiten en de lessen die worden georganiseerd, en voor de concerten en de muziekuitvoeringen met diverse zangers. Dat alles heeft ervoor gezorgd dat we in deze moeilijke periode de moed erin hebben kunnen houden. Ik ben blij en dankbaar dat ik in dit huis mag wonen, ik voel me hier altijd goed verzorgd.

Sarita Rosin

Sarita Rosin is een 80-jarige Sjoa-overlevende uit Wit-Rusland. Ze woont in Akademayim, een Amigourhuis in Ashkelon. Sarita's familie trok van stad naar stad om aan de nazi's te ontsnappen. Helaas weigerden haar grootouders om mee te gaan, in de overtuiging dat, als de nazi's hun geboorteplaats zouden binnenvallen, hun menselijkheid een zinloze moordpartij zou voorkomen. Korte tijd later werden haar beide grootouders vermoord teruggevonden in hun huis. Sarita herinnert zich dat haar familie niet genoeg geld had om eten te kopen of om hun kleine appartement te verwarmen. Ze woonden in een eenpersoonskamer en hadden één bed waarop ze dicht tegen elkaar aan lagen om warm te blijven. Vaak was er wekenlang niets anders te eten en te drinken dan een kan melk, wat suiker en een wortel. "Ik hou van Amigour,” zegt Sarita, “omdat er altijd iemand voor me zorgt. Amigour heeft me gegeven wat ik nodig heb om een goed leven te leiden: een warm huis. Ik voel me altijd veilig, heb iets te doen en ik heb wat ik in het verleden zelden had: iets te eten.”
Kies hoe u ons wilt steunen

Eenmalige donatie

Het Opbouwfonds voor herstel en wederopbouw van gemeenschappen in Zuid-Israël is momenteel ons belangrijkste doel. Natuurlijk blijven donaties voor alle andere projecten meer dan welkom. Maak hiernaast uw keuze.

Automatische incasso

Alle steun voor kansarme mensen en gemeenschappen in Israël is welkom. En met een structurele bijdrage kunnen we een duurzame, stabiele bijdrage leveren aan een gelijkwaardige, veerkrachtig Israëlische samenleving.

Als het past in je financiële planning, dan kunnen we met jouw automatische incasso nét wat meer zekerheid bieden aan de mensen die onze steun zo hard nodig hebben. Een automatische incasso is zo geregeld en uiteraard kun je te allen tijde de incasso weer stopzetten. Makkelijker kan het niet!

Periodieke schenking

Bouw mee aan een veerkrachtige, sterke samenleving in Israël met maximaal rendement. Dat doe je met een periodieke schenking.

Een schenkingsovereenkomst maakt je gift volledig fiscaal aftrekbaar. Zo bespaar je geld. Of je kunt meer schenken zonder dat het je meer kost: zo bereik je meer met hetzelfde geld en kunnen wij voor langere tijd (financiële) zekerheid bieden aan kansarmen in Israël! Een periodieke schenking leg je vast in een zogenaamde ‘schenkingsovereenkomst’. Die schenkingsovereenkomst geldt voor minimaal vijf jaar (een vereiste voor de Belastingdienst).

Handig om te weten: als je kiest voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd, hoef je geen nieuwe overeenkomst op te stellen na vijf jaar. Je kunt daarna jaarlijks opzeggen. En als je financiële situatie verandert, kun je de overeenkomst op ieder moment opzeggen.

Rekenvoorbeeld
Stel, je wilt jaarlijks € 100 geven voor Israël en je betaalt 42% inkomstenbelasting per jaar.

In de schenkingsovereenkomst leg je vast dat je € 173,- per jaar schenkt. Die gift is aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Dus krijg je jaarlijks 42% van € 173,- = € 73,- terug van de belasting. De schenking kost je dus € 100 euro, terwijl er € 173,- naar kansarmen in Israël gaat. Een win-win situatie!


Nalatenschappen

Vul het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

“Dat is niets voor mij,” horen wij vaak, “zo rijk ben ik niet. Nalaten is toch alleen iets voor mensen met een goedgevulde bankrekening?” Niets is minder waar. Je hoeft niet vermogend te zijn om iets moois voor Israël te doen, om bijvoorbeeld een belangrijk project te steunen, ook nadat je niet meer op deze aarde rondloopt.

Nalatenschap
Een nalatenschap bestaat uit de bezittingen en schulden na uw overlijden. De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn. In een testament kunt u afwijken van de wettelijke bepalingen en zelf vastleggen wie uw nalatenschap ontvangt. U kunt in een testament ook geld aan Israëlactie nalaten. Dit kan via een legaat of een erfstelling. Een legaat betekent dat Israëlactie een bepaald bedrag of een bepaald percentage uit uw nalatenschap ontvangt. Een erfstelling betekent dat Israëlactie (mede) erfgenaam is en (een deel van) uw gehele nalatenschap ontvangt.

Wat is het voordeel van het opnemen van Israëlactie in uw testament?
Door Israëlactie op te nemen in uw testament steunt u na uw overlijden de inwoners van Israël door bij te dragen aan projecten die hun sociaaleconomische positie én hun welzijn bevorderen. Naast een legaat of erfstelling voor Israëlactie kunt u Israëlactie ook benoemen tot executeur (uitvoerder) van uw testament. Wij treden al járen op als professioneel executeur. Daartoe hebben we alle kennis in huis om uw nalatenschap praktisch (bijvoorbeeld ontruiming van uw woning) en financieel (bijvoorbeeld belastingaangifte) op vakkundige wijze af te wikkelen.

Wat is het voordeel van het benoemen van Israëlactie tot executeur?
Uw nalatenschap wordt op professionele wijze, met zorg en aandacht afgewikkeld door onze notarieel juriste die hier jarenlange ervaring in heeft.

Wat is het voordeel van een nalatenschap voor Israëlactie?
Door uw legaat of erfstelling is Israëlactie in staat om projecten te financieren die het leven van de inwoners van Israël verbeteren op sociaal en economisch gebied. Door het steunen van jeugddorpen krijgen kinderen de kans zich te ontwikkelen tot zelfredzame burgers. Ouderen worden via woonprojecten als Amigour geholpen aan een veilig en warm thuis.


DIENSTVERLENING
Onze expertise stellen wij graag ter beschikking. U kunt bij Israëlactie terecht voor adviezen bij het opstellen van een testament, nalatenschap of levenstestament of over de voordeligste manier van schenken. Een beknopt overzicht.

Testamentadvies
In een gesprek met Andrea de Roos krijgt u advies over het opstellen van uw testament. Uiteraard bepaalt u daarna zelf wat er precies in uw testament komt te staan. De volgende stap is een afspraak met de notaris om uw testament vast te leggen. De notaris stelt eerst een ontwerp van het testament op. Israëlactie kan de concept-akte meelezen, vragen beantwoorden en het concept eventueel van commentaar voorzien. We kunnen voor u optreden als vertrouwenspersoon en u begeleiden. Juridisch jargon is vaak ingewikkeld, wij leggen alles in begrijpelijke taal uit.

Aan Israëlactie betaalt u het uurtarief van 150 euro inclusief 21% BTW. Daarnaast betaalt u natuurlijk een honorarium aan de notaris. In plaats van het betalen van ons adviestarief is het ook mogelijk een (extra) donatie aan Israëlactie over te maken of een periodieke schenking te doen. Of een combinatie van deze mogelijkheden. Zelfs een factuur voor een deel van het adviestarief in combinatie met een periodieke schenking of donatie behoort tot de mogelijkheden.

Israëlactie als executeur
Bij het optreden als executeur hanteert Israëlactie voor de verrichte werkzaamheden een uurtarief van 150 euro inclusief 21% BTW. Uiteraard stellen wij een urenverantwoording op.

Israëlactie in uw levenstestament
Bent u op zoek naar een gevolmachtigde of een toezichthouder in uw levenstestament? Bij Israëlactie hebben we een controlecommissie die toezicht kan houden op de uitvoering van het werk door de gevolmachtigde. U betaalt voor deze werkzaamheden een vast tarief van 3.750 euro inclusief 21% BTW. Dit kunt u in één betaling, in tweeën of in vieren (binnen een jaar) voldoen. Israëlactie treedt niet zelf als gevolmachtigde op. Wel kunnen we u in contact brengen met een professionele partij.


Geef een certificaat

Aan te schaffen certificaten:

Op zoek naar een persoonlijk cadeau met impact? Doneer dan met een certificaat in de vorm van een originele, kleurige wenskaart.

Wens familie en vrienden prettige feestdagen, feliciteer een jarige of een jubilaris, stuur een blijvende herinnering bij een geboorte of een huwelijk. Dat kan allemaal vanaf 18 euro met één van onderstaande giftcertificaten. U koopt daarmee een origineel cadeau en tegelijkertijd steunt u onze projecten in Israël.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
In het bestelformulier, links op deze pagina, maakt u een keuze uit de beschikbare certificaten.

Zakelijke gift

Vul het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Onze relatiemanager Adi Dekel geeft je graag advies en informatie over zakelijke giften. Neem gerust contact met ons op!

Heeft u een vraag over donaties?

Bel ons of stuur een e-mail.
We denken graag met u mee.

Projecten

Door middel van fondsenwerving voor zorgvuldig geselecteerde en gecontroleerde projecten helpen wij bij het realiseren van een noodzakelijk en toekomstbestendig verschil in het leven van inwoners van Israël.

Israëlactie werft sinds 1953 fondsen voor humanitaire, sociale en educatieve doelen in Israël.

Wij helpen onder andere kinderen uit achterstandsfamilies aan onderwijs, zodat ze kunnen uitgroeien tot bekwame, zelfstandige burgers. Ouderen krijgen een waardige oude dag, nieuwe immigranten een kans op goede integratie in de samenleving en extra hulpmiddelen voor de onrustige tijden in het land.