Vandaag is het 292 oktober

Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

Israëlactie opbouwfonds

Gemeenschappen in het zuiden van Israël staan voor een nieuwe start. Uit het Opbouwfonds worden partnerschapsprojecten voor de wederopbouw en hereniging van 10 kibboetsiem en mosjaviem gefinancierd.

Word partner en doneer nu!

Samen maken we het verschil

Logo watermerk

Samen bouwen we aan een veerkrachtige, gelijkwaardige, open samenleving in Israël. Vanuit verbondenheid met het land, vanuit tradities en met elkaar.

Meer over ons
Traumabehandeling

voor volwassenen en kinderen blijft nodig.

Doneer voor traumabehandeling
Homepage achtergrond afbeelding

Nieuws &
actualiteiten

Projecten

Door middel van fondsenwerving voor zorgvuldig geselecteerde en gecontroleerde projecten helpen wij bij het realiseren van een noodzakelijk en toekomstbestendig verschil in het leven van inwoners van Israël.

Israëlactie werft sinds 1953 fondsen voor humanitaire, sociale en educatieve doelen in Israël.

Wij helpen onder andere kinderen uit achterstandsfamilies aan onderwijs, zodat ze kunnen uitgroeien tot bekwame, zelfstandige burgers. Ouderen krijgen een waardige oude dag, nieuwe immigranten een kans op goede integratie in de samenleving en extra hulpmiddelen voor de onrustige tijden in het land.

Situatie

Situatie

Kinderen uit sociaaleconomisch zwakke gezinnen lopen onderwijsachterstanden op, met kans op risicovol gedrag.

Oplossing

Oplossing

Kinderen coachen naar persoonlijk succes, dankzij integrale aanpak met ouders en omgeving.

Impact

Impact

Jaarlijks circa 12.000 kansarme kinderen en hun ouders geholpen in 36 locaties door heel Israël.

Situatie

Situatie

In Israël wonen ruim 193.800 Holocaust-overlevenden, waarvan 30-40% onder de armoedegrens leeft.

Oplossing

Oplossing

Sociale, betaalbare huisvesting realiseren waar de ouderen zorgeloos en met elkaar kunnen leven.

Impact

Impact

Tot nu toe 57 tehuizen gerealiseerd in heel Israël, met onderdak voor zo’n 7.500 ouderen.

Situatie

Situatie

Jongeren uit kansarme gezinnen missen de aansluiting op (technisch) onderwijs, en daarmee op een kansrijke toekomst.

Oplossing

Oplossing

Naschoolse technische training waar jongeren digital skills, zelfbewustzijn én (inter)culturele vaardigheden leren.

Impact

Impact

Jaarlijks doen 1.700 jongeren in 21 verschillende Israëlische gemeenten mee aan Net@.

Situatie

Situatie

In kansarme Israëlische gezinnen is er soms geen geld voor een bar of bat mitswa.

Oplossing

Oplossing

Arme gezinnen financieel en materieel ondersteunen om die belangrijke viering mogelijk te maken.

Impact

Impact

Jaarlijks willen we minimaal 100 kinderen en hun families ondersteunen om een bar/bat mitswa mogelijk te maken.

Situatie

Situatie

Zo'n 475.000 kansarme jongeren uit sociaal zwakke (immigranten)gezinnen missen de steun en veiligheid voor een goede toekomst.

Oplossing

Oplossing

Een veilig thuis, goed onderwijs en psychosociale hulp in jeugddorpen voor jongeren 12-18 jaar.

Impact

Impact

855 kansarme jongeren wonen in jeugddorpen. Bijna 90% vindt weer aansluiting op gewone scholen, zo’n 85% vindt na het leger werk.

Israelactie Logo

Geef kansarmen een toekomst

Steun ons en doneer!
logo

Geef kansarmen een toekomst

Steun ons en doneer!

Keren Hayesod, onze partner in Israël

De stichting Keren Hayesod - United Israel Appeal (UIA) zet zich sinds 1920 in voor de groei en ontwikkeling van de Staat Israël. Opgericht als de fondsenwervende tak van de zionistische beweging, is haar geschiedenis onlosmakelijk verbonden met die van de Staat Israël. Keren Hayesod-UIA werd de officiële overheidsorganisatie om wereldwijd fondsen te werven.

Samen met de Jewish Agency for Israel (JAFI) werkt Keren Hayesod aan de opbouw van de Staat Israël en worden nieuwe immigranten geholpen met opvang en integratie in de Israëlische maatschappij. Vandaag de dag kent Israël weliswaar een groeiende economie, maar er is nog steeds grote behoefte aan hulp voor de onderste lagen van de bevolking.

Keren Hayesod zorgt ervoor dat onze giften goed terecht komen bij de projecten die wij steunen in Israël. Ook levert de organisatie de input voor de voortgangsrapportages aan de donateurs van onze projecten.