Vandaag is het 258 oktober

Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

Opbouwfonds

Gemeenschappen in het zuiden van Israël staan voor een nieuwe start. Uit het Opbouwfonds worden partnerschapsprojecten voor de wederopbouw en hereniging van 10 kibboetsiem en mosjaviem gefinancierd.

Zwarte Zaterdag, 7 oktober 2023

Israël gaat door één van de moeilijkste periodes in zijn bestaan. De Israëlische bevolking beleeft een nationaal trauma op een schaal die ongekend is in de recente geschiedenis. Iedere Israëli kent wel een slachtoffer of een nabestaande of iemand die op een nadere manier op 7 oktober getroffen is. Heel Israël is nog steeds aan het bijkomen van de gruwel en de omvang van het bloedbad van 7 oktober. Maar Israël is een natie van overlevenden, van sterke persoonlijkheden die zich weten aan te passen, opnieuw op te bouwen en vooruit te gaan. De kwelling en het lijden kunnen wij, hier in de Diaspora, niet ongedaan maken. We kunnen zonen of dochters of ouders of broers en zussen die vermoord zijn, niet terugbrengen. Maar we kunnen degenen die lichamelijk gewond en/of emotioneel beschadigd zijn, wel helpen. We kunnen ze helpen langzaam de brokstukken van hun verwoeste levens op te rapen, hun hand vasthouden terwijl ze hun eerste stappen zetten op de lange weg naar herstel. Wat nu en de komende jaren dringend nodig is, is het versterken van de overlevenden en hun gemeenschappen en een begin maken met hun genezingsproces.

Israelactie Opbouwfonds Logo
logo

Enorme schade aan de westelijke Negev

Het bloedbad op 7 oktober kostte het leven aan minimaal 1.437 mensen, waarvan 36 jonger dan 18 jaar. Onder de slachtoffers zijn 378 mannen en vrouwen die op het Nova-muziekfestival werden vermoord, 314 mensen die thuis werden vermoord of ontvoerd en 21 die werden gedood door raketvuur. De gruwelijke aanval was ook gericht op zware verwoestingen in de mosjaviem, kibboetsiem en steden in de zogeheten Gaza Envelope (de bevolkte gebieden in zuidelijk Israël die binnen 7 kilometer van de grens met Gaza liggen). Naast zware schade aan eigendommen veroorzaakten de brute aanval, de raketbeschietingen en de gevechten ook ernstige lichamelijke en geestelijke trauma's. Acht gemeenschappen in het bijzonder leden dramatische schade: 1.900 gebouwen werden beschadigd - waarvan 200 volledig verwoest - waardoor het noodzakelijk was om de bewoners te evacueren naar tijdelijke faciliteiten voor minstens een jaar, totdat deze gemeenschappen hersteld zijn.

Herstellen, opbouwen en bouwen aan weerbaarheid

Israëlactie sluit zich via haar partner Keren Hayesod aan bij het grote herstelproject voor het zuiden van Israël. In samenwerking met de Jewish Agency, lokale gemeenten, de geteisterde gemeenschappen zelf en de Tekuma Authority (instantie voor het herstel van het zuiden) is een lange-termijn-herstelproject gelanceerd dat gericht is op het herstel van de persoonlijke en gemeenschappelijke veerkracht in 10 gemeenschappen in de Gaza Envelope:

Kerndoelen van het Opbouwfonds

Voor het (mede-)financieren van het herstel en de wederopbouw is het Opbouwfonds in het leven geroepen. Dit veelzijdige en langlopende project richt zich op drie kerndoelen:

Gemeenschapsontwikkeling en leiderschapsontwikkeling

Krachtig lokaal leiderschap is essentieel om de verwoeste en geëvacueerde gemeenschappen, waarvan veel leden in tijdelijke onderkomens leven, weer op te bouwen en weerbaarder te maken. Het project biedt hulpmiddelen, training en professionele begeleiding voor gemeentelijke leiders om hen te helpen navigeren door de complexe en onbekende realiteit die na 7 oktober ontstond, in overeenstemming met de unieke omstandigheden van elke gemeenschap. Het project biedt training door middel van persoonlijke begeleiding, workshops en advies voor leiders van de getroffen gemeenschappen.

Psychische rehabilitatie

Het psychische herstelproces omvat een reeks interventieprogramma's voor verschillende leeftijdsgroepen, voor individuen en voor de gemeenschap, afhankelijk van de specifieke behoeften van elke gemeenschap. Het omvat bijvoorbeeld Keren Hayesod-programma's voor jongeren met een achterstand, zoals Youth Futures, dat individuele aandacht en verrijking biedt door getrainde mentoren; het creëren van weerbaarheid voor risicojongeren; programma's voor ouderen; traumaverwerking; zomerkampen in het buitenland in partnergemeenschappen onder begeleiding van psychologen/trauma-experts. Verschillende andere programma's van de Jewish Agency, zoals Masa, zullen worden ingezet voor een onderdeel dat relevant is voor hulp aan het zuiden.

Solidariteit en partnerschap

Na verloop van tijd zullen de deelnemende gemeenschappen in de Diaspora echte partners van het herstelproces worden door middel van een verscheidenheid aan initiatieven die zijn ontworpen om in contact te komen met hun Israëlische tegenhangers. Partnerschapsprojecten bieden mogelijkheden voor het aangaan van relaties tussen scholen, jongeren laten deelnemen aan kampen in het buitenland of het ontwikkelen van een band op basis van een wederzijdse interesse, zoals landbouw, sport of kunst. Het uiteindelijke doel is persoonlijke ontmoetingen door middel van solidariteitsmissies, jongerenuitwisselingsprogramma's en jeugdprogramma's. Hiervoor worden 4.000 vrijwilligers ingezet die hun vaardigheden bijdragen aan de regio, waardoor een echte band en een gevoel van verwantschap ontstaat.

Samen gemeenschappen her-opbouwen

Het Opbouwfonds zal Joodse gemeenschappen in de diaspora verbinden met de 10 gemeenschappen in de Westelijke Negev-regio om de behoeften van de verwoeste gemeenschappen tijdens de herstel- en wederopbouwperiode aan te pakken met behulp van een basishulppakket. Deze hulp zal als basis dienen voor het uitbreiden van de relaties in de tien genoemde gemeenschappen.

Collectieve traumaverwerking

Het Opbouwfonds zal zich onder andere richten op het ontwikkelen van weerbaarheid, gemeenschapsherstel en traumaverwerking. De holistische en systemische benadering van collectieve traumaverwerking, een op onderzoek gebaseerd antwoord op de uitdagingen waarmee de Israëlische samenleving wordt geconfronteerd sinds de gebeurtenissen van 7 oktober en het daaropvolgende nationale trauma, bevordert weerbaarheid, coping-strategieën en duurzame groei. Duurzame genezing bereikt het individu vanuit de omringende gemeenschap. Mensen die deel uitmaken van een sterke en functionerende gemeenschap herstellen beter dan mensen die geen ondersteunende gemeenschap hebben. Toonaangevende crisisinterventiecentra, verspreid over het hele land, bieden een multidisciplinair netwerk dat gebruik maakt van de sterke punten van individuen en gemeenschappen, om de Israëlische samenleving en Joodse gemeenschappen wereldwijd uit de dieptes van het post-7-oktober trauma te leiden naar een pad van genezing, vernieuwing, groei en bloei - één individu tegelijkertijd. Elke organisatie bestaat uit professionele psychologen en psychiaters van topniveau. Lees hier meer over deze crisisinterventiecentra.

Israëlactie en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Israëlactie is al lange tijd bezig met projecten die van zichzelf al duurzaam zijn, projecten met een aantoonbare impact op de maatschappij. Met het Opbouwfonds voor gemeenschappen in het zuiden van Israël dragen wij rechtstreeks bij aan de volgende SDG’s in Israël:

Kies hoe u ons wilt steunen

Eenmalige donatie

Het Opbouwfonds voor herstel en wederopbouw van gemeenschappen in Zuid-Israël is momenteel ons belangrijkste doel. Natuurlijk blijven donaties voor alle andere projecten meer dan welkom. Maak hiernaast uw keuze.

Automatische incasso

Alle steun voor kansarme mensen en gemeenschappen in Israël is welkom. En met een structurele bijdrage kunnen we een duurzame, stabiele bijdrage leveren aan een gelijkwaardige, veerkrachtig Israëlische samenleving.

Als het past in je financiële planning, dan kunnen we met jouw automatische incasso nét wat meer zekerheid bieden aan de mensen die onze steun zo hard nodig hebben. Een automatische incasso is zo geregeld en uiteraard kun je te allen tijde de incasso weer stopzetten. Makkelijker kan het niet!

Periodieke schenking

Bouw mee aan een veerkrachtige, sterke samenleving in Israël met maximaal rendement. Dat doe je met een periodieke schenking.

Een schenkingsovereenkomst maakt je gift volledig fiscaal aftrekbaar. Zo bespaar je geld. Of je kunt meer schenken zonder dat het je meer kost: zo bereik je meer met hetzelfde geld en kunnen wij voor langere tijd (financiële) zekerheid bieden aan kansarmen in Israël! Een periodieke schenking leg je vast in een zogenaamde ‘schenkingsovereenkomst’. Die schenkingsovereenkomst geldt voor minimaal vijf jaar (een vereiste voor de Belastingdienst).

Handig om te weten: als je kiest voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd, hoef je geen nieuwe overeenkomst op te stellen na vijf jaar. Je kunt daarna jaarlijks opzeggen. En als je financiële situatie verandert, kun je de overeenkomst op ieder moment opzeggen.

Rekenvoorbeeld
Stel, je wilt jaarlijks € 100 geven voor Israël en je betaalt 42% inkomstenbelasting per jaar.

In de schenkingsovereenkomst leg je vast dat je € 173,- per jaar schenkt. Die gift is aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Dus krijg je jaarlijks 42% van € 173,- = € 73,- terug van de belasting. De schenking kost je dus € 100 euro, terwijl er € 173,- naar kansarmen in Israël gaat. Een win-win situatie!


Nalatenschappen

Vul het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

“Dat is niets voor mij,” horen wij vaak, “zo rijk ben ik niet. Nalaten is toch alleen iets voor mensen met een goedgevulde bankrekening?” Niets is minder waar. Je hoeft niet vermogend te zijn om iets moois voor Israël te doen, om bijvoorbeeld een belangrijk project te steunen, ook nadat je niet meer op deze aarde rondloopt.

Nalatenschap
Een nalatenschap bestaat uit de bezittingen en schulden na uw overlijden. De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn. In een testament kunt u afwijken van de wettelijke bepalingen en zelf vastleggen wie uw nalatenschap ontvangt. U kunt in een testament ook geld aan Israëlactie nalaten. Dit kan via een legaat of een erfstelling. Een legaat betekent dat Israëlactie een bepaald bedrag of een bepaald percentage uit uw nalatenschap ontvangt. Een erfstelling betekent dat Israëlactie (mede) erfgenaam is en (een deel van) uw gehele nalatenschap ontvangt.

Wat is het voordeel van het opnemen van Israëlactie in uw testament?
Door Israëlactie op te nemen in uw testament steunt u na uw overlijden de inwoners van Israël door bij te dragen aan projecten die hun sociaaleconomische positie én hun welzijn bevorderen. Naast een legaat of erfstelling voor Israëlactie kunt u Israëlactie ook benoemen tot executeur (uitvoerder) van uw testament. Wij treden al járen op als professioneel executeur. Daartoe hebben we alle kennis in huis om uw nalatenschap praktisch (bijvoorbeeld ontruiming van uw woning) en financieel (bijvoorbeeld belastingaangifte) op vakkundige wijze af te wikkelen.

Wat is het voordeel van het benoemen van Israëlactie tot executeur?
Uw nalatenschap wordt op professionele wijze, met zorg en aandacht afgewikkeld door onze notarieel juriste die hier jarenlange ervaring in heeft.

Wat is het voordeel van een nalatenschap voor Israëlactie?
Door uw legaat of erfstelling is Israëlactie in staat om projecten te financieren die het leven van de inwoners van Israël verbeteren op sociaal en economisch gebied. Door het steunen van jeugddorpen krijgen kinderen de kans zich te ontwikkelen tot zelfredzame burgers. Ouderen worden via woonprojecten als Amigour geholpen aan een veilig en warm thuis.


DIENSTVERLENING
Onze expertise stellen wij graag ter beschikking. U kunt bij Israëlactie terecht voor adviezen bij het opstellen van een testament, nalatenschap of levenstestament of over de voordeligste manier van schenken. Een beknopt overzicht.

Testamentadvies
In een gesprek met Andrea de Roos krijgt u advies over het opstellen van uw testament. Uiteraard bepaalt u daarna zelf wat er precies in uw testament komt te staan. De volgende stap is een afspraak met de notaris om uw testament vast te leggen. De notaris stelt eerst een ontwerp van het testament op. Israëlactie kan de concept-akte meelezen, vragen beantwoorden en het concept eventueel van commentaar voorzien. We kunnen voor u optreden als vertrouwenspersoon en u begeleiden. Juridisch jargon is vaak ingewikkeld, wij leggen alles in begrijpelijke taal uit.

Aan Israëlactie betaalt u het uurtarief van 150 euro inclusief 21% BTW. Daarnaast betaalt u natuurlijk een honorarium aan de notaris. In plaats van het betalen van ons adviestarief is het ook mogelijk een (extra) donatie aan Israëlactie over te maken of een periodieke schenking te doen. Of een combinatie van deze mogelijkheden. Zelfs een factuur voor een deel van het adviestarief in combinatie met een periodieke schenking of donatie behoort tot de mogelijkheden.

Israëlactie als executeur
Bij het optreden als executeur hanteert Israëlactie voor de verrichte werkzaamheden een uurtarief van 150 euro inclusief 21% BTW. Uiteraard stellen wij een urenverantwoording op.

Israëlactie in uw levenstestament
Bent u op zoek naar een gevolmachtigde of een toezichthouder in uw levenstestament? Bij Israëlactie hebben we een controlecommissie die toezicht kan houden op de uitvoering van het werk door de gevolmachtigde. U betaalt voor deze werkzaamheden een vast tarief van 3.750 euro inclusief 21% BTW. Dit kunt u in één betaling, in tweeën of in vieren (binnen een jaar) voldoen. Israëlactie treedt niet zelf als gevolmachtigde op. Wel kunnen we u in contact brengen met een professionele partij.


Geef een certificaat

Aan te schaffen certificaten:

Op zoek naar een persoonlijk cadeau met impact? Doneer dan met een certificaat in de vorm van een originele, kleurige wenskaart.

Wens familie en vrienden prettige feestdagen, feliciteer een jarige of een jubilaris, stuur een blijvende herinnering bij een geboorte of een huwelijk. Dat kan allemaal vanaf 18 euro met één van onderstaande giftcertificaten. U koopt daarmee een origineel cadeau en tegelijkertijd steunt u onze projecten in Israël.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
In het bestelformulier, links op deze pagina, maakt u een keuze uit de beschikbare certificaten.

Zakelijke gift

Vul het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Onze relatiemanager Adi Dekel geeft je graag advies en informatie over zakelijke giften. Neem gerust contact met ons op!

Heeft u een vraag over donaties?

Bel ons of stuur een e-mail.
We denken graag met u mee.