Vandaag is het 292 oktober

Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

Opbouwfonds

Om de weerbaarheid van individuen en gemeenschappen te herstellen, werkt het Opbouwfonds samen met bestaande, toonaangevende crisisinterventiecentra. Bij ieder van deze organisaties zijn professionele psychologen en psychiaters van topniveau actief. Op deze pagina geven wij een beknopt overzicht van deze organisaties.
Israelactie Opbouwfonds Logo
logo

Community response teams (CRT)

Sinds de oprichting van de staat is Israël voortdurend geconfronteerd met crises, rampen en noodsituaties. Studies tonen aan dat er een verband bestaat tussen een getraind en bekwaam rampenbestrijdingsteam en de veerkracht van de gemeenschap, het vermogen om te herstellen en effectief door traumatische situaties te navigeren. Community Response Teams, speciaal ontworpen om te helpen bij het omgaan met nood- en/of crisissituaties, zijn de afgelopen tien jaar een integraal onderdeel geworden van de plattelandsgemeenschappen in Israël. De opleiding van een landelijk Community Response Team maakt een uitgebreide en professionele reactie op noodsituaties voor een gemeenschap van ongeveer 100 gezinnen mogelijk. Deze inspanning zal hun vermogen om met extreme situaties om te gaan vergroten en de veerkracht en het vermogen van de gemeenschap om te herstellen van trauma's verbeteren.

Traumabehandeling voor kinderen

Het Jewish Agency Fund for the Victims of Terror is de eerstehulpverlener in het herstelproces van gezinnen die getroffen zijn door daden van terreur en geweld. Het biedt onmiddellijke subsidies aan slachtoffers binnen 48 uur na een terreuraanslag of een raketinslag op een huis en beurzen voor psychologische behandeling van posttraumatische stressstoornis. De subsidies voor geestelijke gezondheidszorg worden aangeboden via de zogeheten resilience centres. Behandelingen omvatten o.a.: psychologische behandeling met de nadruk op de behandeling van posttraumatische stressstoornis; ontmoeting met een maatschappelijk werker; dierentherapie; groepstherapie; diverse aanvullende behandelingen op maat, indien nodig. Sinds december 2023 heeft Israëlactie geld ingezameld voor traumabehandeling van 80 kinderen voor een periode van één jaar. We zullen het lange proces van herstel blijven ondersteunen.

Nationaal Programma Geestelijke Gezondheid

De vraag naar professionele geestelijke gezondheidsdiensten is sinds 7 oktober dramatisch gestegen, wat de noodzaak onderstreept van een effectieve behandeling van trauma, angst en rouw, naast de ontwikkeling van weerbaarheid op zowel persoonlijk als familieniveau. De alarmerende voorspelling dat 8-10 procent van de inwoners van Israël zal lijden aan angst- en posttraumatische stoornissen, maakt de onmiddellijke opleiding van therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg voor zowel individuele als groepsbehandeling noodzakelijk.

Nationaal weerbaarheidsprogramma voor het onderwijssysteem

Het onderwijssysteem, dat 3,5 miljoen studenten bedient, speelt een cruciale rol in het herstel van de samenleving. De verwoestende gebeurtenissen van 7 oktober en de daaropvolgende oorlog hebben een harde klap toegebracht aan het gevoel van veiligheid bij kinderen, ouders en leraren. Het weerbaarheidsprogramma, op maat gemaakt voor onderwijsinstellingen, is erop gericht om personeel en leerlingen weerbaarder te maken tegen de psychologische gevolgen van trauma's en hen voor te bereiden op toekomstige uitdagingen. Dit uitgebreide, op leeftijd afgestemde programma, rust onderwijzend personeel en leerlingen uit met hulpmiddelen om met stress en trauma's om te gaan.

Psychologische ondersteuning voor de overlevenden van het Nova Festival

Wat begon als een viering van vrienden, liefde en oneindige vrijheid, eindigde in verwoesting, tragedie en trauma voor de meer dan 3.000 festivalgangers, van wie velen het leven verloren en/of ontvoerd werden naar Gaza. Via Keren Hayesod staat Israëlactie klaar om steun te bieden aan de overlevenden van het Nova Festival, van wie velen ook een seksueel trauma opliepen tijdens de afschuwelijke terreuraanval. Samen met Maslan, het Steunpunt voor Seksueel Geweld en Huiselijk Geweld, kunnen we overlevenden in de Zuidelijke Negev-regio van Israël voorzien van dringende en uitgebreide therapie en interventie om hun trauma te boven te komen.

De impact van de oorlog en de terreuraanslag tijdens het Nova Festival op slachtoffers van seksueel geweld en huiselijk geweld, is ingrijpend. Hun psychologische littekens, verergerd door de trauma's van het conflict, vragen om dringende en uitgebreide interventie.

Intergenerationeel theater van plaatselijke verhalen

Het Multigenerational Local Stories Theatre combineert de helende kunst van ‘playbacktheater’ (individuele behandelingsmethode met theater en verhalen vertellen) samen met het inclusieve karakter van gemeenschapstheater. Het biedt een innovatief platform voor verhalen die generaties overspannen. Deze methode bevordert genezing, versterkt de gemeenschapsbanden en bouwt een collectieve identiteit op die geworteld is in veerkracht.