Vandaag is het 257 oktober

Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

Ramat Hadassah

Een warm en veilig huis voor risicojongeren

De meerderheid van de jongeren komt naar Ramat Hadassah met een leerachterstand van drie tot zes jaar in vergelijking met hun leeftijdgenoten.

50 Procent van de jongeren in Ramat Hadassah bestaat uit nieuwe immigranten – 35 procent uit de voormalige Sovjet-Unie en 15 procent uit Ethiopië.

47 Procent van de jongeren neemt deel aan het Na'aleh-programma voor middelbare scholieren die alija maken, waaronder 40 procent uit Oekraïne. Zij lieten hun familie daar achter.

84 Procent van de jongeren behaalde het toelatingsexamen dat vereist is voor een vervolgstudie.

91 Procent van de afgestudeerden dient in de IDF (het Israëlische leger), met een hoog percentage in gevechts- en elite-eenheden. Dit is aanzienlijk hoger dan het nationale gemiddelde van 61 procent voor mannen en 38 procent voor vrouwen.

De meeste studenten die niet onmiddellijk in dienst treden bij de IDF, vervolgen hun studie met een beroepsopleiding, zodat ze een veelgevraagd beroep, zowel in militaire dienst als in het burgerleven, kunnen uitoefenen.


Jeugddorpen in het algemeen

Het verband tussen armoede en emotionele nood, risicovol gedrag, onderpresteren en gebrek aan sociale mobiliteit wordt helaas steeds opnieuw bewezen. Hoe groter de nood, hoe kleiner de kans dat een kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. De beste manier om die situatie voor Israëls risicojongeren te veranderen, wordt gevonden in de educatieve programma's in jeugddorpen. Voor veel van deze jongeren zijn deze dorpen hun laatste kans om de broodnodige sociale, psychologische en educatieve hulp te krijgen, om onderwijskloven te dichten, om hun middelbare school af te ronden en productieve leden van de samenleving te worden. Eén van deze dorpen is het Ramat Hadassah Youth Village, vlakbij Haifa.

Ramat Hadassah

In totaal krijgen 250 jongeren in de leeftijdsgroep 13-20 jaar in Ramat Hadassah extra onderwijs met als doel ze klaar te stomen voor vervolgopleidingen op academisch niveau. Daarnaast is er een programma dat persoonlijke ontwikkeling en empowerment van jongeren bevordert. De helft van de jongeren in Ramat Hadassah komt uit eerste of tweede generatie immigrantengezinnen, voornamelijk uit Russischsprekende landen (35 procent) en Ethiopië (15 procent). Vaak hebben ze te maken met sociaaleconomische problemen. Gezinnen bij wie de economische situatie door corona nog verder verslechterde. Naast het educatieve programma, de kennisoverdracht en het versterken van hun sociale ontwikkeling, biedt Ramat Hadassah deze jongeren het gevoel dat ze niet alleen zijn. Dat ze hun achterstand kunnen inlopen. Dat ze zelf iets kunnen doen aan de sociaaleconomische situatie die hen in dit jeugddorp deed belanden.

Prijswinnaar

De afgelopen vijf jaar is Ramat Hadassah – onder andere door de sociale omgeving en de academische leeromgeving – jaar na jaar uitgeroepen tot één van Israëls beste jeugddorpen. Zo werd Ramat Hadassah door het Israëlische ministerie van Onderwijs onderscheiden met de prestigieuze Onderwijsprijs.


Succes ín de klas en erbuiten

Corona wierp ook in Ramat Hadassah een donkere schaduw over het studiejaar. De studenten moesten hun dagelijkse routine en activiteiten aanpassen. De richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Onderwijs werden strikt gevolgd. In het weekend en tijdens schoolvakanties gingen de meeste studenten naar huis. De medewerkers van Ramat Hadassah maakten programma’s op maat die de sociale, emotionele en academische ontwikkeling van de studenten bevorderden. Therapie op maat, psychologische begeleiding en algemene begeleiding. Denk aan paardentherapie, kunsttherapie, surfen en dergelijke. Zo nodig werden studenten doorverwezen naar psychiaters, maatschappelijk werkers of andere relevante professionals. Doel: optimale resultaten behalen, zelfs tijdens Corona.

Ook ouders zijn het hele jaar bij het ontwikkelingsproces van hun kinderen betrokken. Veel van hen kregen begeleiding en counseling. De focus lag steeds op het versterken van hun opvoedingsvaardigheden en het ontwikkelen van een positievere relatie met hun kinderen, zodat zij kunnen bijdragen aan het succes van hun kind. De behoefte aan therapie was groot vanwege de continue impact van het coronavirus. Dat leidde binnen de gezinnen tot meer angst, stress, drugs- en alcoholgebruik. Dit alles beïnvloedde het welzijn van de studenten in negatieve zin.Activiteiten in moeilijke tijden

De meeste activiteiten bij Ramat Hadassah gingen tijdens de pandemie gewoon door. Ondanks specifieke gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen bleven de studenten leren en namen zij deel aan een breed scala aan activiteiten. Bijvoorbeeld bij het Entrepreneurship Centre dat is opgericht voor studenten met leermoeilijkheden. Hier leren zij hoe ze op een praktische manier diverse vaardigheden en kennis kunnen verwerven.

Met het brede aanbod aan beroepsopleidingen konden studenten specifieke vaardigheden ontwikkelen én toelatingsexamens en professionele trainingscertificaten behalen.

Eén van de voorbeelden is het toelatingsprogramma voor Kruidenkunde dat dit jaar op het ‘menu’ stond. Daarnaast maakten leerlingen houten producten, zeep en natuurlijke cosmetica. Het hele jaar door verkochten studenten producten als groenten, bloemen, zeep, kruiden en meer, gemaakt door hun leeftijdgenoten. Zo leerden ze in het klein hoe ze een eigen bedrijf kunnen runnen.


Vrouwelijk empowerment

Van de studenten in Ramat Hadassah is 38 procent vrouw. Het hele jaar door kunnen vrouwelijke studenten hier deelnemen aan empowermentworkshops en -activiteiten die gericht zijn op het opbouwen en versterken van hun zelfvertrouwen. Studenten kunnen ervaringen delen die hen een gevoel van voldoening en succes geven, waardoor hun prestaties op school en op andere gebieden verbeteren. Voorbeelden van activiteiten: vechtsporten, krav maga, drugs-/alcoholpreventie, koken/bakken, styling, mode, financieel beheer, muziek, keramiek, timmeren en schilderen. Maar er zijn ook wandelingen en ontmoetingen met vrouwelijke rolmodellen, die toonaangevend zijn op hun vakgebied.

Youth villages Ramat Hadassa DSC1023

Bartali Mountainbikecentrum

Het Biking Center geeft studenten de kans om te ervaren hoe het is om succes te hebben. Ze leren niet alleen fietsen, maar ontwikkelen tegelijkertijd een gevoel van respect, geduld, toewijding, vastberadenheid, zelfdiscipline en verantwoordelijkheid. Vierdejaars leerlingen, zowel meisjes als jongens, worden op basis van hun niveau ingedeeld in vijf groepen. Ze oefenen drie keer per week. Sommige teams vertegenwoordigen Ramat Hadassah bij regionale en nationale competities. De fietsers en hun coaches wisten een groot aantal records te breken, bijvoorbeeld in de rit naar de Hermonberg en tijdens andere uitdagende fietstochten in de woestijn en op de Golanhoogte.


Muziekacademie

Muziek biedt jongeren een positieve manier om zich te uiten, contact te maken met de gemeenschap en hun droevige ervaringen om te zetten in iets positiefs. Het Music Academy-programma legt zich met name toe op het aanleren van vaardigheden op het gebied van elektronische muziek. Daarnaast krijgen de leerlingen een introductie in de wereld van digitale platforms waardoor ze hun Engels in praktijk moeten brengen. Verder ontwikkelen ze cognitieve vaardigheden die op andere gebieden goed van pas komen. Alle lessen zijn steeds een combinatie van theorie en praktijk en vinden ’s middags plaats. Studenten van de Muziekacademie zetten zich in voor het uitbreiden van de evenementen in Ramat Hadassah.


Invloed

Afgestudeerden van Ramat Hadassah vormen een integraal onderdeel van de educatieve visie van het dorp. De impact van Jeugddorpen wordt gemeten aan de hand van de prestaties van studenten, zowel academisch als sociaal. Een meetpunt van succes is ook het aantal studenten dat hun toelatingsexamen behaalt en het aantal dat het leger in gaat. In totaal studeerde 84 procent van de leerlingen van Ramat Hadassah af met een toelatingsexamencertificaat, het hoogste percentage ooit. Vijftig procent van de afgestudeerden koos voor verder leren aan een beroepsopleiding, een werktuigbouwkundige hogeschool of begon aan één van de pre-legerprogramma's. De rest ontving een deelcertificaat voor het toelatingsexamen en/of professionele en technologische certificaten, een basis voor het behalen van een volledig certificaat in de nabije toekomst. Vijftig procent van de afzwaaiende studenten participeerde in pre-militaire voorbereidende opleidingen en de rest begon met zijn of haar militaire dienst. Meer dan 91 procent van de afgestudeerden is van plan om in het Israëlische leger te dienen.

De medewerkers van Ramat Hadassah staan voortdurend in contact met alumni. Zij blijven ondersteuning bieden tot járen nadat de leerlingen de middelbare school hebben afgerond of als zij begonnen zijn aan voorbereidende legeropleidingen, hun dienstplicht vervullen, een hogere opleiding volgen of een begin hebben gemaakt met hun carrière.

Eens per jaar keren onlangs afgestudeerden en oudere alumni terug voor een ontmoeting met hun studiegenoten, docenten en de medewerkers. Het voortzetten van dit soort ondersteuning is een beproefde methode om studenten blijvend te inspireren, rolmodellen te ontmoeten en focus te houden op hun individuele doelen.


Het verhaal van Eden

Eden arriveerde in Ramat Hadassah in het 7e leerjaar. Zijn familie woont in de naburige stad Migdal HaEmek. Hij werd naar Ramat Hadassah doorverwezen vanwege ernstige sociale problemen op school. Zijn zelfvertrouwen was aangetast. Eenmaal in Ramat Hadassah startte Eden een geïntegreerd therapieproces, samen met de maatschappelijk werker uit het dorp, zijn leraren en zijn begeleider. Het ging steeds beter met hem. Eden ontpopte zich op een gegeven moment als één van de leiders in zijn klas. Hij nam actief deel aan school, aan informeel onderwijs en dorpsactiviteiten, zoals het Bar Mitswa-programma. Door de coronamaatregelen en de complexe veiligheidssituatie in Israël, werd het vieren van een bar of bat mitswa noodgedwongen aangepast. De medewerkers nodigden de ouders van de jongeren uit voor een ceremonie in het dorp, waarbij de jongeren de ouders zouden verrassen. Eden mocht samen met zijn medeleerlingen zo toch zijn bar mitswa vieren temidden van zijn vrienden en zijn familie, met als kers op de taart een dessertbuffet. Later op de avond zetten Eden en zijn medebewoners het feest voort in hun slaapzaal en werden ze getrakteerd op een taart in de vorm van een tallit die gemaakt was door de moeder van één van zijn vrienden.

Ramat Hadassah 1[2714]
Kies hoe u ons wilt steunen

Eenmalige donatie

Het Opbouwfonds voor herstel en wederopbouw van gemeenschappen in Zuid-Israël is momenteel ons belangrijkste doel. Natuurlijk blijven donaties voor alle andere projecten meer dan welkom. Maak hiernaast uw keuze.

Automatische incasso

Alle steun voor kansarme mensen en gemeenschappen in Israël is welkom. En met een structurele bijdrage kunnen we een duurzame, stabiele bijdrage leveren aan een gelijkwaardige, veerkrachtig Israëlische samenleving.

Als het past in je financiële planning, dan kunnen we met jouw automatische incasso nét wat meer zekerheid bieden aan de mensen die onze steun zo hard nodig hebben. Een automatische incasso is zo geregeld en uiteraard kun je te allen tijde de incasso weer stopzetten. Makkelijker kan het niet!

Periodieke schenking

Bouw mee aan een veerkrachtige, sterke samenleving in Israël met maximaal rendement. Dat doe je met een periodieke schenking.

Een schenkingsovereenkomst maakt je gift volledig fiscaal aftrekbaar. Zo bespaar je geld. Of je kunt meer schenken zonder dat het je meer kost: zo bereik je meer met hetzelfde geld en kunnen wij voor langere tijd (financiële) zekerheid bieden aan kansarmen in Israël! Een periodieke schenking leg je vast in een zogenaamde ‘schenkingsovereenkomst’. Die schenkingsovereenkomst geldt voor minimaal vijf jaar (een vereiste voor de Belastingdienst).

Handig om te weten: als je kiest voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd, hoef je geen nieuwe overeenkomst op te stellen na vijf jaar. Je kunt daarna jaarlijks opzeggen. En als je financiële situatie verandert, kun je de overeenkomst op ieder moment opzeggen.

Rekenvoorbeeld
Stel, je wilt jaarlijks € 100 geven voor Israël en je betaalt 42% inkomstenbelasting per jaar.

In de schenkingsovereenkomst leg je vast dat je € 173,- per jaar schenkt. Die gift is aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Dus krijg je jaarlijks 42% van € 173,- = € 73,- terug van de belasting. De schenking kost je dus € 100 euro, terwijl er € 173,- naar kansarmen in Israël gaat. Een win-win situatie!


Nalatenschappen

Vul het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

“Dat is niets voor mij,” horen wij vaak, “zo rijk ben ik niet. Nalaten is toch alleen iets voor mensen met een goedgevulde bankrekening?” Niets is minder waar. Je hoeft niet vermogend te zijn om iets moois voor Israël te doen, om bijvoorbeeld een belangrijk project te steunen, ook nadat je niet meer op deze aarde rondloopt.

Nalatenschap
Een nalatenschap bestaat uit de bezittingen en schulden na uw overlijden. De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn. In een testament kunt u afwijken van de wettelijke bepalingen en zelf vastleggen wie uw nalatenschap ontvangt. U kunt in een testament ook geld aan Israëlactie nalaten. Dit kan via een legaat of een erfstelling. Een legaat betekent dat Israëlactie een bepaald bedrag of een bepaald percentage uit uw nalatenschap ontvangt. Een erfstelling betekent dat Israëlactie (mede) erfgenaam is en (een deel van) uw gehele nalatenschap ontvangt.

Wat is het voordeel van het opnemen van Israëlactie in uw testament?
Door Israëlactie op te nemen in uw testament steunt u na uw overlijden de inwoners van Israël door bij te dragen aan projecten die hun sociaaleconomische positie én hun welzijn bevorderen. Naast een legaat of erfstelling voor Israëlactie kunt u Israëlactie ook benoemen tot executeur (uitvoerder) van uw testament. Wij treden al járen op als professioneel executeur. Daartoe hebben we alle kennis in huis om uw nalatenschap praktisch (bijvoorbeeld ontruiming van uw woning) en financieel (bijvoorbeeld belastingaangifte) op vakkundige wijze af te wikkelen.

Wat is het voordeel van het benoemen van Israëlactie tot executeur?
Uw nalatenschap wordt op professionele wijze, met zorg en aandacht afgewikkeld door onze notarieel juriste die hier jarenlange ervaring in heeft.

Wat is het voordeel van een nalatenschap voor Israëlactie?
Door uw legaat of erfstelling is Israëlactie in staat om projecten te financieren die het leven van de inwoners van Israël verbeteren op sociaal en economisch gebied. Door het steunen van jeugddorpen krijgen kinderen de kans zich te ontwikkelen tot zelfredzame burgers. Ouderen worden via woonprojecten als Amigour geholpen aan een veilig en warm thuis.


DIENSTVERLENING
Onze expertise stellen wij graag ter beschikking. U kunt bij Israëlactie terecht voor adviezen bij het opstellen van een testament, nalatenschap of levenstestament of over de voordeligste manier van schenken. Een beknopt overzicht.

Testamentadvies
In een gesprek met Andrea de Roos krijgt u advies over het opstellen van uw testament. Uiteraard bepaalt u daarna zelf wat er precies in uw testament komt te staan. De volgende stap is een afspraak met de notaris om uw testament vast te leggen. De notaris stelt eerst een ontwerp van het testament op. Israëlactie kan de concept-akte meelezen, vragen beantwoorden en het concept eventueel van commentaar voorzien. We kunnen voor u optreden als vertrouwenspersoon en u begeleiden. Juridisch jargon is vaak ingewikkeld, wij leggen alles in begrijpelijke taal uit.

Aan Israëlactie betaalt u het uurtarief van 150 euro inclusief 21% BTW. Daarnaast betaalt u natuurlijk een honorarium aan de notaris. In plaats van het betalen van ons adviestarief is het ook mogelijk een (extra) donatie aan Israëlactie over te maken of een periodieke schenking te doen. Of een combinatie van deze mogelijkheden. Zelfs een factuur voor een deel van het adviestarief in combinatie met een periodieke schenking of donatie behoort tot de mogelijkheden.

Israëlactie als executeur
Bij het optreden als executeur hanteert Israëlactie voor de verrichte werkzaamheden een uurtarief van 150 euro inclusief 21% BTW. Uiteraard stellen wij een urenverantwoording op.

Israëlactie in uw levenstestament
Bent u op zoek naar een gevolmachtigde of een toezichthouder in uw levenstestament? Bij Israëlactie hebben we een controlecommissie die toezicht kan houden op de uitvoering van het werk door de gevolmachtigde. U betaalt voor deze werkzaamheden een vast tarief van 3.750 euro inclusief 21% BTW. Dit kunt u in één betaling, in tweeën of in vieren (binnen een jaar) voldoen. Israëlactie treedt niet zelf als gevolmachtigde op. Wel kunnen we u in contact brengen met een professionele partij.


Geef een certificaat

Aan te schaffen certificaten:

Op zoek naar een persoonlijk cadeau met impact? Doneer dan met een certificaat in de vorm van een originele, kleurige wenskaart.

Wens familie en vrienden prettige feestdagen, feliciteer een jarige of een jubilaris, stuur een blijvende herinnering bij een geboorte of een huwelijk. Dat kan allemaal vanaf 18 euro met één van onderstaande giftcertificaten. U koopt daarmee een origineel cadeau en tegelijkertijd steunt u onze projecten in Israël.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
In het bestelformulier, links op deze pagina, maakt u een keuze uit de beschikbare certificaten.

Zakelijke gift

Vul het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Onze relatiemanager Adi Dekel geeft je graag advies en informatie over zakelijke giften. Neem gerust contact met ons op!

Heeft u een vraag over donaties?

Bel ons of stuur een e-mail.
We denken graag met u mee.

Projecten

Door middel van fondsenwerving voor zorgvuldig geselecteerde en gecontroleerde projecten helpen wij bij het realiseren van een noodzakelijk en toekomstbestendig verschil in het leven van inwoners van Israël.

Israëlactie werft sinds 1953 fondsen voor humanitaire, sociale en educatieve doelen in Israël.

Wij helpen onder andere kinderen uit achterstandsfamilies aan onderwijs, zodat ze kunnen uitgroeien tot bekwame, zelfstandige burgers. Ouderen krijgen een waardige oude dag, nieuwe immigranten een kans op goede integratie in de samenleving en extra hulpmiddelen voor de onrustige tijden in het land.