Vandaag is het 237 oktober

Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

Youth Futures

De toekomst begint bij kinderen. Dáárom steunen wij Youth Futures, een project dat zich hands-on inzet voor kinderen in sociaal en/of economisch zwakkere gezinnen. Mentoren begeleiden kinderen tussen de 6 en 13 jaar die tussen wal en schip dreigen te raken naar een kansrijke toekomst.

Wat is Youth Futures?

Youth Futures is een succesvol programma dat zich richt op kansarme kinderen in de leeftijd van zes tot dertien jaar. Op 36 locaties, verspreid over heel Israël, worden jaarlijks zo’n 12.000 kinderen begeleid door hun eigen mentor. De intensieve begeleiding (één-op-één met het kind, de ouders en overige gezinsleden) én de persoonlijke betrokkenheid van de mentoren geeft deze kinderen meer zelfvertrouwen. Ze gaan beter presteren op school en ze versterken hun sociale vaardigheden. Dat geeft ze niet alleen zicht op een succesvolle toekomst, maar het is ook de beste manier om risicovol gedrag te voorkomen.

In Israël, na hun middelbare school gaan de jongeren met zelfvertrouwen het leger in, daarna gaan ze studeren. De militaire dienstplicht - in Israël twee jaar (meisjes) of drie jaar (jongens) - is méér dan een militaire training. Het leger is nauw verbonden met het dagelijks leven en de dienstplicht is als het ware de eerste stap in de maatschappij.

Youth Futures is vooral actief in perifere gemeenschappen, waar relatief grotere groepen nieuwe immigranten worden gehuisvest, waar de armoede vaak groter is en waar de grens met de buurlanden dichtbij is.

INTENSIEF DRIEJARIG TRAJECT

Het Youth Futures-traject duurt drie jaar. In die drie jaar wordt de veerkracht van de kinderen vergroot. Er wordt vooral gewerkt aan zelfvertrouwen, het nemen van verantwoordelijkheid, omgaan met stressvolle situaties, bij hun leeftijd passende onafhankelijkheid en het nastreven van levensgeluk in het algemeen.


INTEGRALE AANPAK

De sleutel tot het succes van Youth Futures ligt in de integrale aanpak, waarbij ook het gezin en een netwerk van instanties, maatschappelijk werkers, soms de politie en natuurlijk de school betrokken worden. Het programma focust op:
• Verbeteren van sociaal gedrag: verminderen van risicogedrag (geweld, roken, drugs- en alcoholgebruik) en het versterken van de positieve gevoelens van kinderen over zichzelf en anderen.
• Vergroten van zelfvertrouwen: een essentieel uitgangspunt én een middel om de risicocyclus te doorbreken.
• Verbeteren van prestaties op school: vooral in kernvakken als wiskunde, Hebreeuws en Engels, maar ook verbeteren van studiegewoonten, maken van huiswerk en accuratesse.
• Werken met de ouders: ouders aanmoedigen om een centrale rol te spelen in het leven van hun kinderen en hen daartoe in staat stellen door middel van counseling, workshops en empowerment.


Youth Futures in Kiryat Shmona

Al vanaf 2007 is Youth Futures actief in Kiryat Shmona, de noordelijkst gelegen stad van Israël, die grenst aan Syrië en Libanon. Vanwege deze ligging zijn de inwoners constant alert op terreurdaden. Dat maakt het leven er niet makkelijker op. Stress en PTSS (posttraumatische stressstoornis) zijn hier een groot probleem. Niet alleen volwassenen worden getroffen, ook veel kinderen lijden aan stress of aan de langdurige en vaak ernstige psychische gevolgen.

ACHTERSTANDSGEZINNEN

Sinds December 1949 is Kiryat Shmona een ontwikkelingsstad met ooit veel nieuwe immigranten uit Marokko, Jemen en Roemenië, later meer uit de voormalige Sovjet-Unie. Vandaag (2022) wordt de stad nog steeds beschouwd als één van de armste perifere steden van Israël, met meer dan 3.000 mensen die onder de armoedegrens leven.

Kiryat Shmona heeft een bevolking van 22.800 mensen en is de vijfde slechtst presterende stad in Israël op sociaaleconomisch gebied. Veel kinderen in Kiryat Shmona die deelnemen aan het Youth Futures-programma komen uit eenoudergezinnen en/of immigrantengezinnen die aan de rand van de armoede leven en vaak onder de hoede van welzijnsdiensten staan.

Het team van Youth Futures in Kiryat Shmona bestaat uit acht medewerkers: een directeur en zeven mentoren. Youth Futures is hier het enige interventieprogramma voor basisschoolkinderen. Momenteel worden 112 risicokinderen en hun families begeleid, inclusief de overige gezinsleden gaat het om zo’n 340 kinderen en volwassenen. Er is contact met vijf basisscholen in de stad. De meeste ouders in het programma doen hun best om hun kinderen een zo goed mogelijke opvoeding te geven, om ze te laten slagen in de maatschappij, maar zonder hulp lukt dat ze niet. In veel gevallen gaat het om grote gezinnen met een laag inkomen en beschikken de ouders niet over de middelen om hun kinderen te helpen. Er wordt geschat dat 8% van de vaders en 18% van de moeders met kinderen in het Youth Future-programma werkloos is. 

ARMOEDE

Volgens een recent rapport van de OESO staat Israël in de ‘top-vijf’ van landen met een grote kloof tussen arm en rijk. Vandaag de dag leven 1.200.000 kinderen in Israël in armoede! Dat betekent: één op de drie kinderen en bijna de helft van het totale aantal mensen dat hier met armoede kampt.

Sinds het uitbreken van de Corona-pandemie is het aantal meldingen van geweld en verwaarlozing onder kinderen verdubbeld. Het aantal kinderen dat wordt behandeld in centra voor slachtoffers van seksueel misbruik is 24 procent gestegen, het aantal kinderen dat op sociale media te maken heeft met seksuele intimidatie en/of pedofilie, is zelfs 40 procent hoger. En het aantal kinderen en jongeren met suïcidale neigingen is met maar liefst 50 procent toegenomen. Schrikbarende aantallen!

Als gevolg van Corona verkeert een aantal Youth Futures-families in ernstige financiële problemen. Ze ontvangen noodsubsidies, zodat ze in ieder geval voldoende geld hebben voor basisbehoeften als voedsel, huur en elektriciteit.

Onderzoek toont een duidelijk verband aan tussen armoede en emotionele nood, slechte gezondheid, risicovol gedrag, onderpresteren en gebrek aan sociale mobiliteit. Hoe groter het risico, hoe kleiner de kans dat een kind de benodigde ondersteuning krijgt. Zonder de juiste interventie in een zo vroeg mogelijk stadium, zullen kwetsbare kinderen altijd een grote achterstand houden en hoogstwaarschijnlijk nooit in staat zijn om hun potentieel volledig te benutten. Voor deze kinderen kan Youth Futures de sociale kloof dichten en op die manier een essentieel verschil maken voor hun hele verdere leven.

DE IMPACT VAN CORONA

Iedereen, waar ook ter wereld, heeft te maken met de Corona-pandemie. Maar de één wordt zwaarder getroffen dan de ander. De gevolgen worden het sterkst gevoeld door toch al kwetsbare groepen. In Israël bijvoorbeeld door kwetsbare kinderen in achterstandssituaties. Terwijl deze kinderen het ook zonder Corona al moeilijk hebben.

In veel gezinnen ontbreekt een internetverbinding, vaak is er zelfs geen computer in huis, waardoor de kinderen, als zij niet naar school kunnen, geen toegang hebben tot digitaal onderwijs. Veel huishoudens hebben zelfs behoefte aan meer dan één computer omdat meerdere kinderen tegelijkertijd moeten leren. Computers zijn in deze Coronatijd ook essentieel om verbonden te blijven met leeftijdgenoten. Veel immigrantengezinnen (voornamelijk uit de voormalige Sovjet-Unie) zijn vanwege taalbarrières bovendien niet in staat om hun kinderen te helpen met hun schoolwerk.

Youth Futures werkt ook met kinderen die het slachtoffer zijn van verwaarlozing of misbruik. Dit is van cruciaal belang, gezien het stijgende aantal meldingen over kindermishandeling in Israël, vooral als gevolg van de Coronacrisis. In Kiryat Shmona is Youth Futures met een speciaal programma gestart dat gericht is op ingrijpen bij kindermishandeling en huiselijk geweld, specifiek tegen vrouwen. De gezins- en gemeenschapscoördinator gaat regelmatig op huisbezoek, vormt oudergroepen en initieert ouder-kindactiviteiten.


Kies hoe je ons wilt steunen

Eenmalige donatie

Heb je een speciaal project op het oog? Gaat je hart uit naar kinderen of juist naar ouderen? Kies een project en laat je hart spreken met een gift. Iedere bijdrage is welkom en je weet dat je donatie via Israëlactie in goede handen is.

Automatische incasso

Alle steun voor kansarme mensen en gemeenschappen in Israël is welkom. En met een structurele bijdrage kunnen we een duurzame, stabiele bijdrage leveren aan een gelijkwaardige, veerkrachtig Israëlische samenleving.

Als het past in je financiële planning, dan kunnen we met jouw automatische incasso nét wat meer zekerheid bieden aan de mensen die onze steun zo hard nodig hebben. Een automatische incasso is zo geregeld en uiteraard kun je te allen tijde de incasso weer stopzetten. Makkelijker kan het niet!

Periodieke schenking

Bouw mee aan een veerkrachtige, sterke samenleving in Israël met maximaal rendement. Dat doe je met een periodieke schenking.

Een schenkingsovereenkomst maakt je gift volledig fiscaal aftrekbaar. Zo bespaar je geld. Of je kunt meer schenken zonder dat het je meer kost: zo bereik je meer met hetzelfde geld en kunnen wij voor langere tijd (financiële) zekerheid bieden aan kansarmen in Israël! Een periodieke schenking leg je vast in een zogenaamde ‘schenkingsovereenkomst’. Die schenkingsovereenkomst geldt voor minimaal vijf jaar (een vereiste voor de Belastingdienst).

Handig om te weten: als je kiest voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd, hoef je geen nieuwe overeenkomst op te stellen na vijf jaar. Je kunt daarna jaarlijks opzeggen. En als je financiële situatie verandert, kun je de overeenkomst op ieder moment opzeggen.

Rekenvoorbeeld
Stel, je wilt jaarlijks € 100 geven voor Israël en je betaalt 42% inkomstenbelasting per jaar.

In de schenkingsovereenkomst leg je vast dat je € 173,- per jaar schenkt. Die gift is aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Dus krijg je jaarlijks 42% van € 173,- = € 73,- terug van de belasting. De schenking kost je dus € 100 euro, terwijl er € 173,- naar kansarmen in Israël gaat. Een win-win situatie!


Nalatenschappen

Vul het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

“Dat is niets voor mij,” horen wij vaak, “zo rijk ben ik niet. Nalaten is toch alleen iets voor mensen met een goedgevulde bankrekening?” Niets is minder waar. Je hoeft niet vermogend te zijn om iets moois voor Israël te doen, om bijvoorbeeld een belangrijk project te steunen, ook nadat je niet meer op deze aarde rondloopt.

Nalatenschap
Een nalatenschap bestaat uit de bezittingen en schulden na uw overlijden. De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn. In een testament kunt u afwijken van de wettelijke bepalingen en zelf vastleggen wie uw nalatenschap ontvangt. U kunt in een testament ook geld aan Israëlactie nalaten. Dit kan via een legaat of een erfstelling. Een legaat betekent dat Israëlactie een bepaald bedrag of een bepaald percentage uit uw nalatenschap ontvangt. Een erfstelling betekent dat Israëlactie (mede) erfgenaam is en (een deel van) uw gehele nalatenschap ontvangt.

Wat is het voordeel van het opnemen van Israëlactie in uw testament?
Door Israëlactie op te nemen in uw testament steunt u na uw overlijden de inwoners van Israël door bij te dragen aan projecten die hun sociaaleconomische positie én hun welzijn bevorderen. Naast een legaat of erfstelling voor Israëlactie kunt u Israëlactie ook benoemen tot executeur (uitvoerder) van uw testament. Wij treden al járen op als professioneel executeur. Daartoe hebben we alle kennis in huis om uw nalatenschap praktisch (bijvoorbeeld ontruiming van uw woning) en financieel (bijvoorbeeld belastingaangifte) op vakkundige wijze af te wikkelen.

Wat is het voordeel van het benoemen van Israëlactie tot executeur?
Uw nalatenschap wordt op professionele wijze, met zorg en aandacht afgewikkeld door onze notarieel juriste die hier jarenlange ervaring in heeft.

Wat is het voordeel van een nalatenschap voor Israëlactie?
Door uw legaat of erfstelling is Israëlactie in staat om projecten te financieren die het leven van de inwoners van Israël verbeteren op sociaal en economisch gebied. Door het steunen van jeugddorpen krijgen kinderen de kans zich te ontwikkelen tot zelfredzame burgers. Ouderen worden via woonprojecten als Amigour geholpen aan een veilig en warm thuis.


DIENSTVERLENING
Onze expertise stellen wij graag ter beschikking. U kunt bij Israëlactie terecht voor adviezen bij het opstellen van een testament, nalatenschap of levenstestament of over de voordeligste manier van schenken. Een beknopt overzicht.

Testamentadvies
In een gesprek met Andrea de Roos krijgt u advies over het opstellen van uw testament. Uiteraard bepaalt u daarna zelf wat er precies in uw testament komt te staan. De volgende stap is een afspraak met de notaris om uw testament vast te leggen. De notaris stelt eerst een ontwerp van het testament op. Israëlactie kan de concept-akte meelezen, vragen beantwoorden en het concept eventueel van commentaar voorzien. We kunnen voor u optreden als vertrouwenspersoon en u begeleiden. Juridisch jargon is vaak ingewikkeld, wij leggen alles in begrijpelijke taal uit.

Aan Israëlactie betaalt u het uurtarief van 150 euro inclusief 21% BTW. Daarnaast betaalt u natuurlijk een honorarium aan de notaris. In plaats van het betalen van ons adviestarief is het ook mogelijk een (extra) donatie aan Israëlactie over te maken of een periodieke schenking te doen. Of een combinatie van deze mogelijkheden. Zelfs een factuur voor een deel van het adviestarief in combinatie met een periodieke schenking of donatie behoort tot de mogelijkheden.

Israëlactie als executeur
Bij het optreden als executeur hanteert Israëlactie voor de verrichte werkzaamheden een uurtarief van 150 euro inclusief 21% BTW. Uiteraard stellen wij een urenverantwoording op.

Israëlactie in uw levenstestament
Bent u op zoek naar een gevolmachtigde of een toezichthouder in uw levenstestament? Bij Israëlactie hebben we een controlecommissie die toezicht kan houden op de uitvoering van het werk door de gevolmachtigde. U betaalt voor deze werkzaamheden een vast tarief van 3.750 euro inclusief 21% BTW. Dit kunt u in één betaling, in tweeën of in vieren (binnen een jaar) voldoen. Israëlactie treedt niet zelf als gevolmachtigde op. Wel kunnen we u in contact brengen met een professionele partij.


Geef een certificaat

Aan te schaffen certificaten:

Op zoek naar een persoonlijk cadeau met impact? Doneer dan met een certificaat in de vorm van een originele, kleurige wenskaart.

Wens familie en vrienden prettige feestdagen, feliciteer een jarige of een jubilaris, stuur een blijvende herinnering bij een geboorte of een huwelijk. Dat kan allemaal vanaf 18 euro met één van onderstaande giftcertificaten. U koopt daarmee een origineel cadeau en tegelijkertijd steunt u onze projecten in Israël.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
In het bestelformulier, links op deze pagina, maakt u een keuze uit de beschikbare certificaten.

Zakelijke gift

Vul het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Onze relatiemanager Adi Dekel geeft je graag advies en informatie over zakelijke giften. Neem gerust contact met ons op!

Heb je een vraag over donaties?

Bel direct of stuur een email.
We denken met je mee.

Projecten

Door middel van fondsenwerving voor zorgvuldig geselecteerde en gecontroleerde projecten helpen wij bij het realiseren van een noodzakelijk en toekomstbestendig verschil in het leven van inwoners van Israël.

Israëlactie werft sinds 1953 fondsen voor humanitaire, sociale en educatieve doelen in Israël.

Wij helpen onder andere kinderen uit achterstandsfamilies aan onderwijs, zodat ze kunnen uitgroeien tot bekwame, zelfstandige burgers. Ouderen krijgen een waardige oude dag, nieuwe immigranten een kans op goede integratie in de samenleving en extra hulpmiddelen voor de onrustige tijden in het land.