Vandaag is het 257 oktober

Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

Strategische doelen en keurmerken

Israëlactie staat de komende jaren voor de uitdaging om binnen de goede-doelencultuur in Nederland een grotere verscheidenheid aan donateurs aan zich te binden. Het is daarbij onder meer belangrijk om de naamsbekendheid van Israëlactie te vergroten.

Om dit te doen willen we het volgende bereiken:
1. Het verbreden van het donateursbestand om evenwichtigere spreiding van kleine en grote gevers te bewerkstelligen.
2. Betere informatieverstrekking over de projecten en transparantie over de besteding van de donaties aan de gevers. Hierbij staan drie pijlers centraal:

Transparantie, betrouwbaarheid en kwaliteit
Dit bereiken wij door de ontvangen giften te verwerken tegen zo laag mogelijke kosten en deze gecontroleerd te verstrekken aan Keren Hayesod en andere instanties die bouwen aan een betere toekomst voor Israël.

CBF-Keurmerk
De Collectieve Israël Actie is sinds eind 2000 houder van het CBF-Keur. Dit betekent dat onze stichting voldoet aan strenge toetsingen op het gebied van bestuur, beleid, fondsenwerving, besteding en verslaggeving. Aan één van de belangrijkste criteria - de kosten voor fondsenwerving mogen niet meer bedragen dan 25% van de opbrengsten - wordt door Israëlactie ruimschoots voldaan. Per 31 december 2010 waren in totaal aan 350 goede doelen organisaties het CBF-keurmerk toegekend. Het CBF keurmerk is opnieuw verstrekt aan Israëlactie, wij mogen ons hiermee onder de kopgroep van goede doelen scharen.

CBF Erkenningspaspoort
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding door middel van het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek. Voor vragen, informatie en een actuele lijst van beoordeelde goede doelen: Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 0900-2025592 of kijk op de CBF website.