Vandaag is het 229 oktober

Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

Stichting Nederlands Israël Opbouw-Fonds Keren Hajesod

RSIN nummer
8160.47.133

Postadres
Postbus 7858
1008 AB Amsterdam

Doelstelling volgens regelgeving
Het inzamelen van gelden ten behoeve van de Stichting Collectieve Israël Actie.

Beleidsplan
De stichting werft door middel van nalatenschappen gelden voor Stichting Collectieve Israël Actie (CIA). De CIA werft sinds 1953 fondsen voor humanitaire, sociale en educatieve doelen in Israël. Download onderaan de pagina het beleidsplan.

Bestuurssamenstelling
Per 1 januari 2020 bestaat het bestuur van de Stichting Collectieve Israël Actie uit:

  • De heer Rob Voet - voorzitter
  • De heer Tswi Rodrigues Pereira - penningmeester
  • De heer Doron Reuter - bestuurslid
  • Mevrouw Carla Aronson-Assine - bestuurslid
  • De heer Fred Breitenstein - bestuurslid
  • De heer David Jowell - bestuurslid
  • Mevrouw Aviva Hekscher-Hartog - bestuurslid

Beloningsbeleid
Bestuursleden zijn niet in dienst en zijn onbezoldigd.

Balans en de staat van baten en lasten
Bekijk ons balans en onze specificatie van inkomsten van de afgelopen jaren onderaan de pagina.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2019
Stichting Nederlands Israël Opbouwfonds Keren Hajesod was in het jaar 2019 als executeur betrokken bij de finale afwikkeling in een nalatenschap. De gelden uit de nalatenschap zijn vervolgens aangewend in lijn met de doelstelling van de stichting.

Jaarverslagen Stichting Collectieve Israël Actie
Bekijk hier de jaaroverzichten en jaarverslagen van Israëlactie